• View Larger Image Zarowka-na-czarnej-tablicy

Poziomy w języku – jak określać?

Oby określić jaki dana osoba ma poziom w danym języku obcym i dzięki temu, prawidłowo dobrać kurs, nauczyciele i lektorzy używają Skali Rady Europy (ang. Common European Framework for Reference). Obecnie, to najbardziej znany i powszechnie stosowany system, który służy do określenia biegłości językowej. W dzisiejszym artykule wymieniamy po kolei poziomy w języku, jak również przytaczamy umiejętności i zdolności językowe – dla każdego z nich.

Skala Rady Europy – poziomy zaawansowania językowego

 • A1 – Beginner – początkujący
 • A2 – Pre-Intermediate – podstawowy
 • B1 – Intermediate – średnio zaawansowany
 • B2 – Upper-Intermediate – średnio zaawansowany wyższy
 • C1 – Advanced – zaawansowany
 • C2 – Proficient – biegły

Jak określić poziom znajomości języka?

Aby poznać swój poziom w języku obcym, warto skorzystać z wielu bezpłatnych testów poziomujących. Zweryfikują one najważniejsze umiejętności językowe, przeanalizują poziom znajomości słownictwa i gramatyki oraz określą Twój poziom znajomości języka. Dzięki temu nie tylko lepiej wybierzesz odpowiedni kurs językowy, ale także wpiszesz prawdziwą informację do swojego CV. Zawyżanie znajomości języka może być surowo karane.

Co trzeba umieć aby osiągnąć dany poziom?

 • A1 – początkujący

Jesteś dopiero na samym początku językowej drogi. Na tym etapie dopiero rozpoczynasz budowę fundamentów pod dalszą naukę. Jesteś w stanie przedstawić siebie i innych w codziennej rozmowie, znasz i wiesz jak używać potocznych wyrażeń w konkretnych sytuacjach życia codziennego oraz będziesz w stanie przeprowadzić nieskomplikowaną rozmowę. Oczywiście jeżeli Twój rozmówca będzie mówił wolno, wyraźnie i będzie gotowy powtórzyć poszczególne zwroty.

 • A2 – podstawowy

Na tym etapie już wiesz co nie co na temat języka. Znasz podstawowe zwroty i wyrażenia, jesteś w stanie poradzić sobie w codziennych sytuacjach komunikacyjnych. Dogadasz się stosując podstawowe słownictwo i nieskomplikowane struktury gramatyczne. Jesteś także w stanie zrozumieć wypowiedzi i częste wyrażenia na tematy związane z życiem codziennym i otaczającą rzeczywistością. Tu lepiej również i sprawniej pójdzie rozmowa na tematy już Ci dobrze znane.

 • B1 – średnio zaawansowany

Na tym etapie  najpewniej masz już opanowane podstawy i rozpoczynasz właśnie naukę poszczególnych umiejętności językowych. Poznajesz również bardziej skomplikowane słownictwo. Jesteś w stanie opowiedzieć o swojej przeszłości, o planach na przyszłość i o bardziej abstrakcyjnych pojęciach. Wyjaśnisz już swoje motywacje i opinie, rozumiesz znaczenie głównych wątków przekazu w mowie i w piśmie. Wypowiadasz się w sposób prosty, lecz poprawny, zrozumiały i spójny.

 • B2 – ponad średnio zaawansowany

Jesteś już w połowie drogi do perfekcyjnego opanowania języka! Na tym poziomie potrafisz formułować przejrzyste wypowiedzi ustne oraz pisemne, na rozmaite tematy. Zaznaczasz i uzasadniasz swoje stanowisko w sprawach, które są przedmiotem dyskusji. Rozumiesz znaczenie głównych wątków przekazu, które zawarto w złożonych wypowiedziach.

Zapisz się na angielski dla średnio zaawansowanych już teraz!

 • C1 – zaawansowany

Na tym etapie dążysz dzielnie do doskonałości i biegłości językowej, wzbogacasz swój zasób słownictwa i zgłębiasz tajniki gramatyki. Rozumiesz zakres trudnych tekstów wyłapując znaczenia wyrażone pośrednio. Formułujesz jasne, dobrze zbudowane i szczegółowe wypowiedzi na temat złożonych problemów. Potrafisz wypowiadać się w sposób płynny i spontaniczny na większość tematów i bez większego problemu odnajdujesz właściwe sformułowania.

 • C2 – biegły

Brawo! Uzyskałeś najwyższy z możliwych poziomów znajomości obcego języka. Na tym etapie swobodnie posługujesz się językiem i rozumiesz praktycznie wszystko, co usłyszysz i przeczytasz. Jesteś w stanie w sposób płynny i precyzyjny wyrazić swoje myśli, plany na przyszłość, poglądy i opinie. Jesteś w stanie doskonale streścić informacje, które pochodzą z różnych źródeł w sposób jasny i zrozumiały.

freepik.com